Servisni intervali

Za vrijeme trajanja životnog vijeka Vašeg vozila važno je redovito izvoditi servise, u godišnjim razmacima ili nakon određenog broja prijeđenih kilometara (što nastupi prije) kako je prikazano za svaki pojedini model.

Točan sadržaj svakog servisa razlikuje se od modela do modela i zavisi o starosti te prijeđenom broju kilometara vozila. Na Vaš zahtjev ovlašteni Ford partner dati će Vam kopiju rasporeda servisa, sa svim servisnim operacijama koje se odnose na Vaše vozilo. Pored toga liste se mogu naći na:

Servisni intervali
www.etis.ford.com/fordservice

Na sljedećim stranicama nalazi se evidencija redovnih servisa. Podaci su vrlo važni i uvjetuju Ford jamstvo Vašeg vozila. Pobrinite se da Vaš ovlašteni Ford partner potvrdi odgovarajuću rubriku nakon svakog servisa.