Servis

Servis i održavanje

Prednosti ovlaštenih Ford servisa i održavanja Vašeg Forda u njima sežu puno dalje od servisnih intervala. Ovlašteni Ford partneri posjeduju suvremene i dobro opremljene servisne radionice a osim toga u njima rade djelatnici koji raspolažu stručnim znanjima i vještinama potrebnim za brz i kvalitetan popravak Vašeg vozila.

Pravilnim održavanjem u ovlaštenom servisu izbjeći ćete nepotrebne troškove popravaka zbog pogrešnog korištenja, zapuštanja ili nepropisnog održavanja, te ćete dodatno povećati vrijednost svoga vozila kod eventualne prodaje. Zbog toga bi trebali:

  • Dovesti Vaše vozilo do ovlaštenog Ford partnera zbog jamstvenog popravka čim primjetite kvar. Ovime ćete smanjiti obim popravaka na Vašem vozilu.
  • Vaše vozilo servisirati prema Ford-ovim preporukama. Napomena: Budete li duže vrijeme zanemarivali redovno održavanje i redovne servise, smanjiti će se jamstvena pokrivenost oštećenih dijelova.
  • Osigurati da se prilikom servisa koriste originalni Ford-ovi dijelovi i tekućine ili, dijelovi i tekućine koji kvalitetom odgovaraju originalnim Ford-ovim dijelovima i tekućinama.
  • Voditi urednu i potpunu evidenciju održavanja u knjižici te sačuvati sve primljene račune kao dokaz da je vozilo redovno servisirano, u skladu sa Ford servisnim planom, koristeći odgovarajuće dijelove i tekućine. To će vam pomoću u slučaju da želite ostvariti jamstveno pravo koje uključuje dijelove na čiji je kvar moglo utjecati neodgovarajuće ili neredovito održavanje.

Napomena: Posebno je važno sačuvati originalne račune kada servis ili popravke ne obavljate kod ovlaštenog Ford partnera. Trebati će Vam pri ostvarivanju prava iz jamstva, kao dokaz da su poštovane preporuke Forda i da su korišteni odgovarajući dijelovi i tekućine. Da bi izbjegli moguće nesporazume bitno je da svi takvi računi sadrže ime i adresu servisa koji je izvršio popravak i ime proizvođača i dobavljača korištenih dijelova i tekućina.

  • Karoseriju održavati redovnim čišćenjem prema Ford uputama.
  • Osigurati redovite provjere karoserije kod ovlaštenog Ford partnera u skladu s preporukama u knjižici i bilježenje rezultata pregleda u dnevniku.

Napomena: Ako se zanemari održavanje karoserije kako je gore navedeno, umanjit će se jamstvo na prohrđavanje.

Tijekom razvoja Ford vozila, provode se sveobuhvatna ispitivanja kako bi se osiguralo zadovoljenje standarda za sve dijelove i tekućine po pitanju sigurnosti, izdržljivosti i performansi.

Dok obavlja bilo koji popravak pokriven jamstvom, ovlašteni Ford partner dužan je ugraditi originalne Ford dijelove i tekućine. Kako biste maksimalno iskoristili prednosti svog vozila, preporuča se da za bilo koji servis ili popravak koristite originalne Ford dijelove i tekućine. Na Vašem vozilu postoji određeni broj ključnih dijelova gdje je to vrlo važno. Na primjer, kada se prilikom servisiranja ili popravka mijenjaju kočione obloge, one trebaju zadovoljavati stroge sigurnosne standarde, a da biste to postigli, ugrađeni dijelovi moraju biti originalni Ford dijelovi koji zadovoljavaju odgovarajuće Ford tehničke standarde i standarde kontrole kvalitete.